Tájékoztatás a 2018 / 2019. nevelési évre vonatkozó bölcsődei jelentkezésekről

 

Értesítjük a Kedves Családokat, hogy a 2018/2019-as nevelési évre vonatkozó bölcsődei jelentkezésre

 

2018. április 11-én és 12-én  8:00 – 17:00 óra között

 

kerül sor a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde székhelyén a Rózsa Bölcsődében

(8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a)

 

 

A jelentkezési lapok letölthetők a bölcsőde honlapjáról:

http://egyesitett-bolcsode.mlap.hu

 

Tájékoztatás a bölcsődei jelentkezéssel kapcsolatban

 

A Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde tagbölcsődéibe a felvétel önkéntes, kérelemre történik, melyet a szülő / törvényes képviselő terjeszthet elő.

A kérelmező a bölcsődei jelentkezést írásban, és személyesen nyújthatja be az intézmény vezetőjéhez.

 

A felvételi kérelemhez csatolandó dokumentumok:

a)   a gyermek és a felvételt kérő szülő/törvényes képviselő lakcímkártyájának másolati példányát,

b)   a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolati példányát

c)   a gyermek TAJ- kártyájának másolati példányát

d)   munkáltatói igazolást vagy szándéknyilatkozatot

e) tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,

f)  az illetékes Munkaügyi Kirendeltség igazolását a munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétel idejéről

g)   a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,

h)   az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,

i)   egyedülállóság esetén a Kormányhivatal igazolását emelt családi pótlék folyósításáról

j)    sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményét

k)  tartós betegségről vagy ételallergiáról szakorvosi vélemény másolati példányát

 

A bölcsődei ellátást lehetőség szerint a gyermek lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez, illetve a szülők munkavégzési helyéhez legközelebbi tagbölcsődében kell biztosítani. A szülő az erre vonatkozó kérését a felvételi kérelem előadása során jelezheti. A szülőnek joga van ahhoz, hogy megválassza azt az intézményt, melyre gyermeke nevelését, gondozását bízza. A szabad tagbölcsőde választása kizárólag üres férőhely megléte esetén lehetséges.

A bölcsődei jelentkezéskor az ellátás igénybevételének kezdő időpontja a jelentkezéstől számított hat hónap időtartamot nem haladhatja meg.

Az intézmény vezetője a bölcsődei felvételi kérelmek elbírálásáról, a bemutatott igazolások alapján legkésőbb minden év április 30-ig írásban értesíti a szülőket.

 

Letölthető nyomtatványok:

BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS KERESŐTEVÉKENYSÉGRŐL